Erwin Landau

W Hambacher Weg 4

37235 Hessisch Lichtenau

Tel. 05602 - 4854

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.landaus-tiernahrung-shop.de

 

 

Odpowiedzialność za treść:

Erwin Landau

 


Obecność w Internecie realizowana przez

 

Projekt, koncepcja i programowanie:

 

Druck & Service Garhammer GmbH

Straßfeld 5, 94209 Regen

Tel .: 09921 8822-0

Faks: 09921 8822-19

www.garhammer-druck.de

www.garhammer-brieftauben.de

KONTAKT: Florian Garhammer, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Uwagi dotyczące linków zewnętrznych

Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 r. - 312 O 85/98 - „Odpowiedzialność za linki” Sąd Okręgowy (LG) Hamburg zdecydował, że poprzez dodanie linku można odpowiadać za treść strony, do której prowadzi łącze. Według Sądu Okręgowego można temu zapobiec jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści. Niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści na wszystkich połączonych stronach na naszej stronie głównej i nie przyjmujemy tych treści jako własnych. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków w tym projekcie (na tej stronie).


Prawa autorskie i prawa do publikacji

Wszystkie artykuły publikowane na naszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Ta ochrona prawna obejmuje również bazy danych i podobne obiekty. Żadna część naszej strony głównej nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie poza wąskimi granicami prawa autorskiego bez naszej pisemnej zgody.


Ochrona danych

O ile dane osobowe (na przykład: imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, powinieneś wiedzieć, że elektronicznie przechowujemy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres), które nam przekazujesz w celach komunikacyjnych Do wykorzystania. Zasadniczo nie będziemy sprzedawać ani wynajmować Twoich danych osobom trzecim. Przeniesienie na osoby trzecie odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą, w szczególności jeśli przekazanie jest niezbędne do świadczenia usług, z których korzystałeś lub jeśli jest to prawnie dopuszczalne.


Bez ostrzeżenia bez wcześniejszego kontaktu

Jeśli jakakolwiek treść lub projekt techniczny poszczególnych stron lub części tej witryny narusza prawa osób trzecich lub przepisy prawne lub w inny sposób powoduje problemy z prawem konkurencji w jakiejkolwiek formie, prosimy o odpowiednie, wystarczająco wyjaśnione i szybkie, odwołując się do sekcji 8 (4) UWG Wiadomość bezpłatnie. Gwarantujemy, że słusznie zakwestionowane fragmenty lub części tej witryny zostaną usunięte w rozsądnym czasie lub że wymogi prawne zostaną w znacznym stopniu dostosowane bez potrzeby pomocy prawnej z Twojej strony. Zaangażowanie prawnika do wydania ostrzeżenia, które podlega opłacie dla usługodawcy, nie odpowiada rzeczywistej lub domniemanej woli usługodawcy, a zatem stanowiłoby naruszenie art. 13 ust. 5 UWG, ze względu na dążenie do niepowiązanych celów jako dominujący motyw wszczęcia postępowania, w szczególności zamiar poniesienia kosztów jako rzeczywista siła napędowa, a także naruszenie obowiązku minimalizowania szkód. Za zgodność treści tych stron z przepisami prawnymi obowiązującymi poza Republiką Federalną Niemiec nie odpowiada.

 

ZRZECZENIE SIĘ

Treść oferty online
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że autor działał umyślnie lub rażąco Jest winny. Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania części stron lub całej oferty, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji bez uprzedniego powiadomienia.

 

Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność powstałaby tylko wtedy, gdyby autor był świadomy ich treści i było to dla niego technicznie możliwe i uzasadnione aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnych treści. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że ​​w momencie umieszczania linku na stronach, do których prowadzą łącza, nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych / powiązanych stron, które zostaną opublikowane później

w kraju związkowym, w którym znajduje się nasza firma. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta strona korzysta z SSL lub. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec poczty reklamowej

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

Ochrona danych w aplikacjach i procesie aplikacyjnym

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji o odmowie, pod warunkiem, że usunięcie nie będzie sprzeczne z jakimikolwiek innymi prawnie uzasadnionymi interesami osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Ciasteczka

Niektóre serwisy używają tzw. Cookies. Pliki cookie nie wyrządzają szkody na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.
Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po Twojej wizycie są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.
Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. Funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapisane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), zostaną one oddzielnie omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca serwisu automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. Plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:
• Typ i wersja przeglądarki
• używany system operacyjny
• URL odsyłający
• Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
• Czas zapytania serwera
• Adres IP
Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.
Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.
Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem.
Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne, Google Maps i reklama
Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Przechowywanie plików cookie Google Analytics opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zamówienia

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych kontraktowych iw pełni stosujemy się do surowych wymagań niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających oświadczenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklamy Google opartej na zainteresowaniach, a także z danych odwiedzających od stron trzecich

dostawców. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie w ustawieniach reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w sekcji „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

 


5. Wtyczki i narzędzia
Youtube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem serwisu jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.
Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.
YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Maps

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie ma zintegrowane komponenty z Google Maps na tej stronie. Mapy Google to usługa map online, która umożliwia przeglądanie powierzchni ziemi jako mapy drogowej lub jako zdjęcie lotnicze lub satelitarne, z wyświetlaniem również lokalizacji instytucji lub znanych obiektów.
Mapy Google są obsługiwane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Google Maps (mapa), informacje o korzystaniu z tej witryny i adres IP osoby, której dane dotyczą, są wysyłane do Google -Server w USA i również przechowywany na tym serwerze. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie ma wiedzy o dokładnej treści przesyłanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Google. W tym kontekście firma zaprzecza powiązaniu danych z informacjami z innych usług Google i gromadzeniu danych osobowych. Jednak Google może przekazywać te informacje stronom trzecim. Jeśli dana osoba dezaktywuje Javascript w swojej przeglądarce, uniemożliwia uruchomienie Google Maps. Osoba, której dane dotyczą, nie może wówczas korzystać z widoku mapy na naszej stronie internetowej.
Opublikowane przez Google przepisy dotyczące ochrony danych, do których można uzyskać dostęp pod adresem https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Google.

Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google reCAPTCHA

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie ma zintegrowane komponenty Google reCAPTCHA na tej stronie. Google reCAPTCHA służy do sprawdzania i unikania interakcji na tej stronie poprzez automatyczny dostęp, np. Poprzez tzw. Boty.
Mapy Google są obsługiwane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Google reCAPTCHA, informacje o korzystaniu z tej strony internetowej i adresie IP osoby, której dane dotyczą, są wysyłane na serwer Google w przesyłane do USA i również przechowywane na tym serwerze. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie ma wiedzy o dokładnej treści przesyłanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Google. W tym kontekście firma zaprzecza powiązaniu danych z informacjami z innych usług Google i gromadzeniu danych osobowych. Jednak Google może przekazywać te informacje stronom trzecim.
Opublikowane przez Google przepisy o ochronie danych, które są dostępne pod adresem https://policies.google.com/privacy, zawierają informacje o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Google.

Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i wykorzystywania czcionek Google

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google Fonts na tej stronie. Google Fonts zawiera bazę danych z ponad 800 swobodnie licencjonowanymi czcionkami, interaktywną platformę internetową do przeszukiwania bazy danych oraz interfejsy do łatwego korzystania z czcionek za pośrednictwem CSS.
Mapy Google są obsługiwane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej Administrator danych jest obsługiwany i na którym zintegrowano Google Fonts, informacje o korzystaniu z tej strony internetowej i adres IP osoby, której dane dotyczą, są przesyłane na serwer Google w USA i również przechowywane na tym serwerze. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie ma wiedzy o dokładnej treści przesyłanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Google. W tym kontekście firma zaprzecza powiązaniu danych z informacjami z innych usług Google i gromadzeniu danych osobowych. Jednak Google może przekazywać te informacje stronom trzecim.
Opublikowane przez Google przepisy dotyczące ochrony danych, które są dostępne pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated i https://policies.google.com/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Google.

Nagrody pieniężne do 13.500,- EUR

4 loty konkyrsowe

LOT FINAŁOWY 350km

♦ 10 lotów treningowych
♦ Lot z kierunku Wschód
do 1.000 gołębi
♦ drużyna 2 gołąb rezerwowy 200,- EUR
♦ drużyna 3+1 gołębie rezerwowe 300,- EUR

 

 

Zu unserem Onlineshop

logo landau

Frau Holle-Derby

DLA GOŁĘBI Z BIAŁEJ LITERY

Nagrody pieniężne do 9.500,- EUR

4 loty konkyrsowe

LOT FINAŁOWY 350km

♦ 10 lotów treningowych
♦ Lot z kierunku Wschód
do 1.000 gołębi
♦ drużyna 3 + 1 gołąb rezerwowy 240,- EUR
♦ drużyna 5 + 2 gołębie rezerwowe 400,- EUR

 

User

1.png4.png3.png3.png0.png8.png

Unsere Partner - Our partners - Nasi partnerzy

logo landaulogo benzinglogo brieftaubenauktionlogo backslogo matadorlogo ovigorlogo taubenversteigerunglogo Geraldy Brieftaubensport